Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, o wieloletnim doświadczeniu w branży telekomunikacyjnej, których umiejętności zostały potwierdzone poprzez udział w realizacji wielu zaawansowanych projektów takich jak:

 • pierwsze podłączenie Polski do sieci zagranicznej EARN (w ramach JBR NASK), następnie rozwinięte w pierwsze polskie podłączenie do sieci znanej obecnie wszystkim jako Internet;
 • uruchomienie pierwszych międzynarodowych połączeń Frame Relay wraz z ich codzienną obługą, umożliwiających tworzenie firmom w Polsce swoich własnych, rozległych sieci korporacyjnych (VPN - w ramach współpracy Telia-NASK-NASK Service).

  Początki współpracy sięgają udziału w tworzeniu procedur wzajemnego współdziałania (NASK - TELIA - Nask Service) w realizacji usług, uruchomienie pierwszego połączenia międzynarodowego, gdzie nasi pracownicy realizowali tzw. "ostatnią milę" w postaci radiolinii o długości ok. 40 km i 24 godzinne serwisowanie wdrożonych usług (obsługa awari, analizy problemów).

  Współpraca ta zapewniła ogromne doświadczenie w zakresie zestawienia i utrzymania "ostatniej mili" - Last Mile. Niejednokrotnie były to rozwiązania niestandardowe, realizowane poprzez połączenie własnych radiolinii z systemami PDH innych operatorów. Usługi zakończone były u Klienta stykiem synchronicznym (usługa Frame Relay) lub stykiem Ethernetowym na routerze Klienta (usługa LAN Interconnection)

 • udział w tworzeniu i wdrożeniu usług związanych z outsourcingiem sieci rozległych WAN (VPN): opracowanie kompleksowego produktu teleinformatycznego, na który składała się m.in. analiza potrzeb Klienta, rozwiązanie, dobór technologii sieciowej i dostawa odpowiednich urządzeń (modemy, routery, konwertery itp.), instalacja, wykonanie wszelkich koniecznych uzgodnień formalnych, zapewnienie "ostatniej mili" od węzła sieci operatora do siedziby Klienta.
 • uruchomienie multimedialnych systemów telekomunikacyjnych m.in. dla sektora bankowego (brokerów) - usługi uruchomione i utrzymywane dla podmiotów zagranicznych ze Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Usługi te ze względu na ich wykorzystanie - zawieranie transakcji online poprzez połączenia głosowe - wymagały wysokiego poziomu obsługi, na którą składały się takie elemetny jak: dostawa i obsługa urządzeń na terenie Polski i zagranicą, utrzymanie w sprawności łącza międzynarodowego, utrzymanie po stronie polskiej łącz dostępowych do poszczególnych banków.
 • projektowanie i budowa systemów telekomunikacyjnych dla administracji państwowej - projekt zrealizowany dla Komendy Głównej Policji.
 • projektowanie i budowa rozległych sieci szkieletowych w technologii DWDM, PDH, ATM, Frame Relay i IP oraz sieci komutowanego dostępu do Internetu Dial-UP (30 tyś. modemów) - projekt realizowany dla grupy Elektrim. Inwestycja wymagała dokonania zmian organizacyjnych w firmie, doboru odpowiedniej kadry, opracowania założeń techniczno-ekonomicznych, przeprowadzenie przetargu i wybór technologii.

Powyższe projekty realizowane przez kadrę techniczną TMT Expert, pozwoliły na zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie współpracy zarówno z dużymi międzynarodowymi operatorami (np. TELIA, Global Crossing - SGN), operatorami krajowymi (Telekomunikacja Polska S.A., NASK, Tel-Energo, El-Net), jak i polskimi firmami jedno- lub wielo-oddziałowymi.

Ponadto doświadczenie nabyte podczas wieloletniego serwisowania usług telekomunikacyjnych, wyrobiło wśród obecnych naszych pracowników pełne zrozumienie dla konieczności zapewniania jak najwyższej jakości obsługi Klienta oraz zapewnienie im jak najwyższej niezawodności oferowanych usług.

Zdobyte doświadczenie oraz potencjał merytoryczny firmy pozwala na prowadzenie kompleksowych projektów telekomunikacyjnych, a w szczególności:

 • opracowanie założeń technicznych, formalno prawnych, analiza sytuacji, otoczenia konkurencyjnego, ocena potencjalnego ryzyka projektu;
 • opracowanie projektu technicznego, uzgodnień z innymi operatorami np. TPSA, Tel-Energo, El-Net, TPZ (kolokacje, interconecty, plany numeracyjne),
 • pozyskiwanie światłowodów oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polski,
 • wycena projektu wraz z rekomendacją optymalnego modelu finansowania;
 • uruchamianie i obsługa urządzeń klasy operatorskiej takich jak switche ATM/Frame Relay, routery IP BGP, routery dostępu Dial-Up, technologii dostępu do Klientów;
 • dobór personelu, właściwego dla powodzenia realizacji projektu oraz późniejszej eksploatacji zgodnej z wymaganymi parametrami SLA.