Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

BEZPIECZNY INTERNET

Wykradzenie danych, utrata zbiorów, częściowe lub całkowite sparaliżowanie pracy na komputerach, spowolnienie ich działania, podszywanie się obcych osób pod firmę - psujących jej wizerunek - to tylko przykłady zagrożeń z jakimi możemy się spotkać ze strony "świata Internetowego".
Pod pojęciem bezpieczeństwa należy rozumieć zminimalizowanie ryzyka powstania strat.
Przy wyborze systemu zmniejszającego zagrożenie, należy rozważać straty jakie mogą powstać oraz koszty wdrożenia i obslugi systemu.

Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu sprawdzony, zoptymalizowany cenowo, podstawowy pakiet bezpiecznego dostępu do Internetu.

Na pakiet składają się:
1) odpowiednio zainstalowany system FireWall
CEL:

- zminimalizowanie możliwość dostania się do zasobów produkcyjnych w sieci LAN Klienta;
- zabezpieczenie przed atakami z zewnątrz;

2) system antywirusowy
CEL:
- zapobieżenie m.in. utracie (skasowaniu) danych, spowolnianiu pracy komputera, nieświadomego rozsyłania informacji poprzez email, itp;
Charakterystyka NOD32:
- jeden z najbardziej zaawansowanych systemów wykrywających wirusy;
- - aktualizowany nawet kilka razy dziennie, w zależności od sytuacji instalowany na komputerach lub serwerze;

3) system antyspamowy
CEL:
- minimalizacja zagrożenia przepełnienie skrzynki pocztowej;
- zapobieganie spowalnianiu komputera podczas porannego ściągania poczty;
- minimalizacja ilości otrzymywanych reklam rozsyłanych Internetem;
- zapobieganie powstawania bałaganu w poczcie;
Charakterystyka:
- system instalowany centralnie;
- cykliczna aktualizacja słowników systemu - uzgadniane z użytkownikami poczty;
 
4) system usuwający i zapobiegający instalacji "złośliwego oprogramowania"

5) system backupu danych