Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

Audyt WAN AUDYT SIECI KORPORACYJNEJ

    Dla firm dla których jakość działania rozległej sieci korporacyjnej, w tym także dostępu do Internetu, jest istotnym, koniecznym do prowadzenia biznesu elementem, oferujemy unikalną ofertę kompleksowej usługi Audytu Sieci.

    Usługa obejmuje następujące elementy:
1) inwentaryzacja infrastruktury sieciowej i weryfikacja jej stanu faktycznego ze stanem formalnym (umowy z operatorami, konfiguracja sieci, urządzenia sieciowe);
2) badanie jakości usług operatorów pod kątem zgodności z umową i faktycznych potrzeb;
3) analiza ruchu w sieci, w tym także identyfikacja ruch niepożądanego (np. Kazaa, inne);
4) analiza stanu bezpieczeństwa sieci, trybu obsługi w bieżącej eksploatacji i w trakcie usuwania awarii.

    Na podstawie uzyskanych informacji i w wyniku przeprowadzonej analizy proponujemy:
1) optymalizację topologii sieci, przepustowości poszczególnych łącz i konfiguracji urządzeń;
2) zmiany w umowach z operatorami prowadzące do uzyskania odpowiednio wysokiej, pożądanej, jakości ich usług i optymalizacji ponoszonych kosztów;
3) zalecenia i zmiany dotyczących polityki bezpieczeństwa sieci, weryfikację procedur awaryjnych;
4) optymalizację kosztów bieżącej obsługi przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i jakości działania sieci.

    Z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że finalnym efektem przedstawionej usługi jest podniesienie wydajności, poziomu bezpieczeństwa i generalnie jakości działania sieci, połączonym zazwyczaj z jednoczesnym zmniejszeniem bieżących kosztów jej eksploatacji. Istotnym uzyskanym efektem naszej pracy jest także określenie kierunków modyfikacji czy rozbudowy sieci w założonej perspektywie, co pozwala na zaplanowanie działań inwestycyjnych w odpowiednim czasie adekwatnie do potrzeb.

    W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy o kontakt.