Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

Usługi dla Operatorów

    W ramach usług dla operatorów telekomunikacyjncyh, stawiamy do dyspozycji naszych pracowników w zakresie wszelkich prac zwiazanych zarówno z instalacją/serwisem węzłów sieci szkieletowej, obsługą łącz międzywęzłowych, jak i pracami na styku sieci Operatora i Klienta, takimi jak: połączenia LastMile, routery/modemy u Klienta, systemy FireWall, czy też sieci LAN.


    Zgromadzone w firmie kompetencje, nabyte podczas budowy sieci szkieletowej dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych, wykonanej w technologii DWDM, ATM, IPMPLS, FR, znajomość zasad funkcjonowania urządzeń i sposobu ich obsługi, pozwalają nam oferować pełne spektrum usług: od montażowych, poprzez instalacyjne, aż po serwisowe na terenie całego Kraju, z indywidualnie dopasowywanym poziomem SLA: czas reakcji, czas wymiany urządzenia/karty, dostępność serwisu, itp.
    W zależności od sytuacji, naszym zadaniem jest pomoc w diagnozie przyczyn awarii lub też pomoc w jej usunięciu, np. poprzez wymianę kart w urządzeniu,  pełnienia funkcji "Remote Assistant" centrum zarządzania operatora (NOC), czy też wymiany całego urządzenia. Na życzenie Operatora  istenieje możliwość utworzenia przez nas lokalnych magazynów części zapasowych, rozmieszczonych na terenie Kraju, w zależności od topologii sieci szkieletowej Operatora.
 

    Poniżej przedstawiamy zakres zagadnień, w których TMT posiada odpowiednie kompetencje.


1) montaż, instalacja, diagnostyka i serwis
urządzeń:
1) Routery:

1.1) Cisco: seria
12000, 10000, 7500, 7000, 4000 i poniżej do abonenckich włącznie*;
2) Switche ATM:
2.1) Cisco: od
Catalyst 8500 poprzez 4000;
2.2) Ericsson: ADX301, AXD311.;
3) Multipleksery:
3.1) PDH: Transbit, UMUX (Ascom);
3.2) Timeplex (Nextira) ST-10, ST-1000;
3.3) Ericsson: AXD155.
4) Urządzenia dostępowe:
4.1) Modemy na linie dzierżawione: Watson, Datentechnik, Telindus;
4.2) Modemy Dial_UP:
    4.2.1) Cisco
    4.2.2) Ericsson: seria Tigris AXC711 (oraz mniejsze 705/703)
4.3) Radiolinie
* Obsługa innych urządzeń jest możliwa po uprzednim przeszkoleniu.

2) Prace związane z połączeniami telekomunikacyjnymi:
1. Koordynacja wszelkich działań formalnych związanych z pozyskaniem/budową i eksploatacją medium teletransmisyjnego przez operatora;
2. Instalacja i konfiguracja urządzeń na łączach miedzianych, światłowodowych, kanałach cyfrowych;
3. Testowanie połączeń teletransmisyjnych PDH, SDH.
4. Kompleksowe i cząstkowe projekty sieci rozległych (struktura, sposoby realizacji, protokoły, adresacja, zabezpieczenia, utrzymanie).

3) Prace instalatorsko - montażowe i serwisowe:
1. instalacja szaf telekomunikacyjnych wraz z oprzyrządowaniem;
2. instalacja okablowania;
3. instalacja okablowania światłowodowego;
4. testowanie okablowania miedzianego;
5. testowanie okablowania światłowodowego;
6. testowanie łącz telekomunikacyjnych PDH, SDH;
7. montaż urządzeń w szafach telekomunikacyjnych;
8. instalacja zasilania w szafach telekomunikacyjnych;
9. montaż i instalacja złączek telekomunikacyjnych;
10. wykonawstwo nietypowych kabli i przejściówek.

4) Zakres wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem w zakresie technologii teletransmisji/sieci rozległych:
1. zagadnienia związane z protokołem IP (TCP/IP, UDP/IP), PPP/SLIP;
2. zagadnienia związane z protokołami routingu: BGP, OSPF, RIP, IGRP, EIGRP;
3. zagadnienia związane z protokołem Frame Relay (PVC, SVC);
4. zagadnienia związane z protokołem ATM (np. FRoATM, IPoATM, ATM QOS, COS);
5. zagadnienia związane z transmisją TDM, PDH, SDH;
6. zagadnienia związane z transmisją głosu ( VoIP, transmisja głosu przez kanały TDM, algorytmy kompresji głosu).