Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

 1. Charakterystyka usługi
 2. TMT VLAN
  1. Możliwości
  2. Charakterystyka sieci TMT VLAN
 3. Parametry techniczne sieciTMT VLAN.1. Charakterystyka usługi

W dzisiejszych czasach firmy wynajmujące powierzchnie biurowe w budynkach oczekują pełnej gamy usług teleinformatycznych. Nie wystarczy już instalacja samych telefonów. Nieodzownym elementem wyposażenia każdej firmy stała się sieć komputerowa i dostęp do Internetu.

Nowopowstałe i przeprowadzające się firmy potrzebują wszystkich tych elementów od ręki. Rozwiązanie w którym każdy z wynajmujących organizuje sobie dostęp do Internetu i sieć logiczną na własną rękę jest czasochłonne i kosztowne. Powyższe prace często są również wykonywane w mniejszym lub większym zakresie przez Administratora budynku. Wiele budynków biurowych posiada już zainstalowane okablowanie strukturalne, posiadają już nawet sieciowe urządzenia aktywne. Jednak często obserwowane zjawisko podłączania się każdej z firm z osobna do sieci Internet świadczy, iż Administratorzy budynków, nie wykorzystują optymalnie możliwości technologicznych oferowanych przez obecną technologię sieciową.

Telekomunikacja jest najszybciej rozwijającym się sektorem. Nikt już nie wyobraża sobie możliwości skutecznego prowadzenia biznesu, bez korzystania z wszelkiego rodzaju usług telekomunikacyjnych. Nieustająca zmiana technologii, zmiany prawne powodują, iż Administratorzy budynków w celu optymalnego wykorzystania nowej technologii, a przez to zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych sowim Klientom usług teleinformatycznych, zmuszani są do poświęcania tym zagadnieniom coraz to więcej cennego czasu.

Rozwiązaniem na to jest skorzystanie z wysokokwalifikowanych usług firm zajmujących się integracją i administracją usług teleinformatycznych.

Back to top

2. TMT VLAN

Usługa TMT VLAN jest usługą kompleksową, w skład której wchodzi zarówno jej uruchomienie, jak i jej codzienna obsługa (zmiany konfiguracji logicznej i fizycznej, utrzymanie działającego systemu itd.). Usługa świadczona jest z wymaganym przez Klienta SLA.

Podstawowym celem usługi jest rozprowadzenie ruchu Internetowego po sieci lokalnej budynku w sposób optymalny zarówno od strony kosztowej, jak i użytkowej. Dostęp do Internetu dla całego budynku gwarantuje dowolny uprawniony operator. Ponadto usługa umożliwia wydzielanie zasobów budynkowej sieci lokalnej dla poszczególnych Klientów - VLAN, w sposób gwarantujący poufność przepływu danych w każdej z takich sieci.

  2.1 Możliwości

  Budowa logicznej struktury obejmującej budynek biurowy, umożliwia świadczenie szerokiej gamy usług teleinformatycznych dla wynajmujących klientów.

  Można do nich zaliczyć:

  • Budowa sieci LAN dla Klientów, poprzez logiczne wydzielenie zasobów na urządzeniach aktywnych sieci budynkowej. Klient nie musi posiadać własnych aktywnych urządzeń sieciowych, podłącza jedynie komputery, które komunikują się w wydzielonej grupie z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.
  • Dołączenie Klienta do Internetu z wymaganą przepustowością.
  • Umiejscowienie "publicznych" serwerów firmowych w wydzielonej sieci, o większej przepustowości.
  • Dzierżawa serwisów internetowych (skrzynki poczty elektronicznej, domeny, WWW) - Hosting.
  • Budowa wieloodziałowych sieci korporacyjnych VPN poprzez Internet, bądź też dedykowane łącza.

  Możliwa jest także rozbudowa o bardziej zaawansowane elementy umożliwiające świadczenie usług o zróżnicowanym poziomie jakości np. zagwarantowanie przepustowości dla usług poczty email, dla konkretnego pracownika lub też elementy poprawiające wydajności sieci Klienta (poprzez optymalizację oraz mechanizmy przyspieszające ruch).

Back to top


  2.2 Charakterystyka sieci TMT VLAN

  Koncepcja budowy sieci gotowej do użycia od ręki "Plug&Play" opiera się na wyposażeniu budynku w infrastrukturę logiczną, umożliwiającą wirtualne wydzielanie zasobów sieciowych. Firma zamierzająca wynająć powierzchnię biurową dostaje do dyspozycji pełną gamę usług bez ponoszenia dodatkowych wydatków na zakup urządzeń i bez konieczności zestawiania dedykowanych łącz internetowych. Wystarczające jest jedynie wpięcie komputerów do już istniejącej sieci, a system zostanie tak skonfigurowany, aby klient mógł pracować w zamkniętej grupie oraz miał możliwość korzystania z Internetu. Możliwe jest także wydzielenie zasobów dla klientów posiadających już własny sprzęt sieciowy. W takim wypadku klient dostaje tylko możliwość korzystania z dostępu do Internetu.

  Back to top


  3. Parametry techniczne sieci TMT VLAN

  • Sieci LAN/VLAN przeznaczone dla klientów zbudowane będą w technologii 10/100BaseT;
  • Rozprowadzanie Internetu po budynku z dowolnymi przepustowościami gwarantowanymi;
  • Dostęp do budynku z przepustowością od 2Mbps w technologii Frame Relay, ATM, HDLC ze stykami synchronicznymi serii V, bądź ramkowanymi G.703.

  Back to top